Valódi Én az Önvaló érintése- Valóságra                         ébredés

Az emberi Tudat önmagára ébredésének az                          útja


"Akik meglelték magukban az Örök Isteni Szeretetet, mindannyian szívükben őrzik az Istenhez vezető út egy tiszta ösvényét. Jelenlétükben őrzik a Haza vezető utat, melynek hívó fényét csak a Lélek látja meg, melynek igaz csenddel teli hangját csak a Lélek hallja meg. Mert, aki megleli magában az Örök Isteni Szeretetet ott többé a szenvedés nem ver gyökeret. A szenvedés magját az Igaz Hit által az Időtlen Isteni Szeretet kiírtja és helyébe az Igaz Boldogság, Öröm, Teljesség magját olvasztja. Olyan Boldogság magját, ahol az ember a másik ember boldogságáért él, táplálva Isteni Nagy Egészet az öncélú, önérdeket örökre maga mögött hagyva, mely a gyarlóság és szenvedés fő mozgatórugója. Aki az Örök Isteni Szeretetben hisz az Haza talál. Haza talál az Isteni Oltalomba az Örök Jelenbe az Időtlen Tiszta Itt és Mostba."

A Valódi Én az Önvaló első érintése a valóságba való első bepillantás állapota egy olyan találkozás a Végtelen Határtalan Örökkévaló Tiszta Erővel, mely örökre bevésődik, és ezt soha többé nem tudod elfelejteni. Bármerre is visz az utad ez a felismerés örökre benned él, és ha egyszer az Időtlenség kapuja számodra megnyílik , e kapu mindig nyitva marad és e kapun keresztül újra és újra találkozni tudsz Igaz Önmagaddal. Olyan mélységes mély kapcsolatot tudsz kialakítani Igaz Magaddal melynek határtalansága , szépsége , öröme, boldogsága áthatja az egész életedet. Egy nap meglátod, hogy az Igaz Társad, a Valódi másik Feled , az Igaz Szerelmed az a Valódi Éned. Rádöbbensz ezt a szerelmet kerested mindenben, a Lét Önmaga iránti Végtelen , Korlátlan múlhatatlan Örök Szerelmét, ami formamentes jelenlétként tölti meg a formát a világot a mindenséget a Nagy Egészet. A kicsi korlátozott én megnyílik a Nagy Én Korlátlan Szerelmének, magába fogadja a Nagy Én Időtlen Szerelmének érintését egy Szent Tiszta Szövetségként és ez feloldja a látszólagos elkülönültségét ami a valótlan szenvedését okozta. Ebben a szerelemben feltárulkozik, hogy a kicsi én és a Nagy Én EGYETLEN ÉNKÉNT RAGYOGJA be az EGÉSZ LÉTEZÉST. 


Az ember egész életében a boldogságot keresi. Ez áll minden világi emberi motiváció mögött. A boldogság keresése a külvilágban indul el, majd megjelenik a boldogság keresése a  vallás, a spiritualitás felé való odafordulásban.  A kezdő spirituális kereső elindul az úton és elkezd kipróbálni egyre több avatást, spirituális szertartást, gyakorlatot, módszert, és különféle energia minőségek hatását, hogy ezekkel érje el a világi életben a boldogságot. Vannak , akik nagyon elmélyednek egy egy spirituális irányzatban, vannak akik kevésbé. Ezen az úton, ami biztos, az az, hogy mindig minden változik és az ami egy ideig szolgált és támogatott, az egy idő után, amikor meghaladásra kerül már akadály lesz az úton és börtönné válik, mert felismerődik hogy a Valódi boldogságot, teljességet nem hozta el, amit a Kereső remélt. Amikor ez a pillanat feltárulkozik ez a Kegyelem egyik legnagyobb ajándéka, mert itt jut el a Tudat arra a határpontra amikor felismeri, hogy az összes spirituális eszközzel való boldogság elérése még mindig egy külső forrás felé irányult. Sugallat formájában felismeri, hogy a boldogság valahol egészen máshol van, mint ahol eddig kereste, de egyedül ezen a ponton nagyon nehezen tud átjutni. Ezen a ponton  sok esetben a  hitrendszer összeomlása, világból való kiábrándultság és szenvedés jelenik meg, Ez az egész egy fokozatos belső fejlődési folyamat során tárulkozik fel, és ebben a folyamatban mindennek helye van.  A spirituális belső út során a Valódi Én az Önvaló első érintéséig a legnehezebb eljutni, mely életeken keresztül zajló hatalmas munka eredménye.  Az első érintés az, ami abban ad hatalmas támogatást, hogy a külvilágba irányuló figyelem befelé forduljon a Forrása felé, és a kettősség érzékeléséből visszatérjen az Egység állapotának érzékelésébe. Azok, aki teljesen egyedül képesek ide eljutni, és a határponton átjutni azokat már előző életeikbe is megérintette a Valódi Én. Ezekből az emberekből elég kevés van. A Valódi Én érintése az esetek többségében olyan embereken keresztül tud megnyilvánulni, akik már a Valódi Ént felismerték és a természetes létállapotot élik Önmagukban. A Valódi Énnel -Igaz Önmagaddal az Önvalóval való első találkozásnak a valóságba való első bepillantásnak felbecsülhetetlen értéke van, mert olyan mélyre ható változást indít el az életedben, amit most elképzelni sem tudsz. A formák világába a tapasztalásokba, vágyakba, félelmekbe  a boldogság külvilágban külső forrásban való keresésbe életeken keresztül belemerült kifelé irányuló figyelem az első érintés hatására visszatér a Forrásába a végtelen határtalanságba ahol az igaz valódi boldogság lakozik. Az Önvaló első érintése, olyan rést üt az elkülönültség szenvedést okozó fátylán, ami által e rés szépen finoman elkezd tágulni, és a kicsi én egyre jobban magába fogadja a Valódi Én határtalan, időtlen tiszta, örök jósággal teli erejét. Az Önvaló első érintésének állapota a felébredés állapota. Az első érintés után már elérhetővé válik az Önvaló újabb és újabb egyre mélyebb érintése a befelé forduló figyelem által. Az  Isteni Időtlenség tiszta jósággal teli ereje által mélyreható tisztulási folyamat indul el az addig életek óta önmagát téves azonosulásokkal lekorlátozott  addig külső forrásból táplálkozó elmében. Az Isteni belső Forrásból való merítés  által a korábbi érzékelés, észlelés, látás teljesen gyökerestül elkezd átalakulni. Visszatér még a gondolatokkal és érzésekkel való azonosulásból fakadó személyes én érzet rögzült működése, viszont ez mellett mégis szépen fokozatosan a Tudat magától elkezd leválni az előző életekből jövő viselkedés mintázatokról és hajlamokról, kettősségen személyes sérüléseken keresztüli látásmódról melyek a korlátozottság állapotába zárták. E folyamat során, a Tudat hol világiként éli meg önmagát , hol határtalan Tiszta tudatként, és e két part között ingázik.  Ez a folyamat évekig tart. Amikor elkezd ugyanannyi figyelmet adni az Önvalónak, mint amennyi figyelmet a világnak adott korábban, és az Önvalóban meglátja a valódi társát, az igaz szerelmét akkor az Önvalóval való csodálatos  kapcsolat fokozatosan el kezd mélyülni és a kicsi énnel való azonosulásba a valótlanságba húzó  vágyak és félelmek kötő erői elkezdenek fokozatosan kioldódni, mert amin a figyelem van az válik valósággá. Az első Isteni érintés nagyon mélyen bevésődik és a  megélésekre való folyamatos emlékezés, és a folyamatos befelé figyelés által, a jelenben való lét, a Most érzékelése, a gondolat nélküli határtalan tiszta, finom üresség, mély csend állapota egyre intenzívebben felerősödik. Az Önvalóval való egyre intimebb szeretetteljesebb, ősbizalommal teli kapcsolat által egyre jobban feltárulkoznak a Tudat egyre mélyülő szeretetteljes rétegei, az ok nélküli  Isteni szeretet,  Isteni teljesség,  Isteni boldogság, Isteni szerelem,  hatalmas  Isteni jóság állapotai. A Tudatban  teljesen felismerődik, hogy a korábbi emberi szeretet, boldogság, szerelem csak árnyéka volt az Isteni valóságban megjelenő megéléseknek.  Ebből a látásból és érzékelésből az  emberi kapcsolatokhoz, az élethez való viszonyulás, a világ érzékelése teljesen átalakul, Önvaló Isten valós érzékelése , az Önvaló Isten határtalan jóságos szolgálatának a felismerése a világban mindenben felismerődik. Ebben a folyamatban még jelen van az én és az Önvaló viszonya, majd ez is átalakul és az én és az Önvaló egy Egésszé válik. Az Én egyetlen Énként ragyog. Ezen a ponton már stabilizálódik a figyelem a Valódi Énben. A valóságba való első bepillantást követően az én érzet Valódi Énben való teljes stabilizálódása, melyet teljes megvilágosodásnak is neveznek, évek, van akinél életek is lehetnek. Ekkor az ego, az elkülönültség utolsó darabjai is feloldódnak és szertefoszlanak és csak az Önvaló ragyogása marad. Ez mindenkinél máshogy zajlik a Tiszta Tudat, Önvaló megnyilvánulása a Kegyelem által.  Bármennyi ideig is tart az első bepillantástól a teljes megvilágosodásig az út, minden pillanat az Önvaló Isten ajándéka, és az Önvaló Isten Jósága, tökéletes intelligenciaként pontosan tudja kinek mi a legjobb, és az mikor tárulkozzon fel. 

A rajtam keresztül megnyilvánuló Önvaló az első érintésben az első találkozásban, az előző életekből jövő viselkedés mintázatokról, hajlamokról való leválásban, a valótlanságba húzó kötő erők fokozatos felszámolásában és  a Tudat  fokozatosan mélyülő szeretetteljes rétegeinek egyre intenzívebb felismerésében tud Téged támogatni.

Eddig  52 ember élte meg testvérem és rajtam  keresztül a Valódi Én érintését és ismerték fel a természetes létállapotot a végtelen, határtalan, időtlenség, belső béke, ok nélküli szeretet, teljesség, boldogság egyre mélyülő állapotait. Volt olyan akit azonnal megérintett a Valódi Én, és volt olyan akinek  csak 2., vagy 3. alkalommal tárulkozott fel az első bepillantás a valóságba.  Az első érintésnél mindenkinél  más és más  mélysége tárulkozott fel a Valódi Énnek. Az elmúlt 2 év tapasztalatai feltárták, hogy a fentiekben leírt folyamatok hogyan tudnak a leghatékonyabban kibontakozni. A Valódi Énnel, Igaz Önmagaddal való első találkozás megélését követően a figyelem visszatér a határtalanság az időtlenség, mindenkinél más és más mélységbe. A Valódi Én ereje olyan egyre jobban táguló rést nyit meg benned, mely által szépen finoman minden valótlan téves azonosulás felszínre jön egy óriási karmikus tisztulási folyamat részeként, hogy egyre jobban minden éberré váljon benned. Felszínre jönnek a tudatos és rejtett régi viselkedés mintázatok és hajlamok önműködő mechanizmusai spontán megjelenő élethelyzetek, emberek hatására, ezért ezeknek a kezelését, a valóságra felébredett figyelem, felébredett érzékelés, és felébredett észlelés által meg kell tanulni kezelni lépésről lépésre, hogy egyre jobban megerősödj a feltárulkozó új tudatállapotban. Ezért 1 találkozás ehhez nem elegendő. Tapasztalataim alapján, ha először keresel meg , akkor  legalább 7 alkalommal való találkozás ad egy olyan  kezdő kiindulási alapot Neked, amivel már el tudsz indulni a végtelen felfedezés  útján.  A valódi igaz elmélyülés pedig évek alatt bontakozik ki.

Természetesen az élet útján haladva a Valódi Én jelenléte által a Valóság az Örök Most csodálatos érzékelése mellett, a  nagyon erős tisztulási folyamat tovább zajlik , ezért   a Valóságba való első bepillantást követően  javasoljuk neked a felébredés és önműködés mélyebb megértésével való  foglalkozást, ebben a továbbiakban is rávezető támogatással állunk szolgálatodra. A felébredett figyelem által a vágyak a félelmek és mozgató rugók megértése feltárja számodra a magadról és másokról, élethelyzetekről kialakított elképzelések félreértelmezését.

Ha úgy érzed, hogy egyedül nem boldogulsz, akkor a tisztulási folyamat során megjelenő viselkedés mintázatok és hajlamok kötőerőinek felszámolásában a Tiszta Forrás erejének támogató minőségei folyamatos kiegészítő támogatást nyújtanak neked  a tudatosság szeretetteljes rétegeinek a feltárulkozását támogató csendben való elmélyedéssel együtt.

Ha hívást érzel, és szeretnél elindulni  Igaz Önmagad, Önvalód felfedezésének útján, szeretettel állok szolgálatodra.


© 2018 Örökkévaló Teljesség, 
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!