Támogatás 

               

"Minél mélyebb, és bensőségesebb a kapcsolat Istennel- a Tökéletes Szeretettel, a Tiszta Tudattal  az Önvalóval az Élettel annál kevesebb a szenvedés és félelem, betegség és a bizonytalanság az ember életében, mert a Lélek újra és újra az Isteniben merül el és Ragyog fel.  A Lélek annyiszor merül el és Ragyog fel az Isteniben, hogy végül, mint egy csepp víz visszatér a Tudat Végtelen Tiszta Óceánjába és Eggyé válik azzal."

                       Egyéni 1 -1,5-2 órás alkalmankénti támogatás személyesen és online:

                          
                         Soha nem késő, hogy elindulj a Belső Szabadságba vezető úton.

       A döntés a kezedben van, és minden pillanatban dönthetsz a Tökéletes Szeretet mellett.

Az Igaz Valóságban az Önvalóval való Egység , az Élettel való összhangban, Természetes Létállapotban nincsen félelem, annak valótlansága, illúziója szertefoszlik a Tökéletes Tiszta Szeretet Fényében Időtlen Igaz Valóságában.

A szenvedés mely az Igaz  Szív Valótól  az Élet szabad Tiszta áramlásától való látszat elkülönülés megnyilvánulása, egy téves önműködő mechanizmus által jött létre minden ember életében fokozatosan lebontható. A szenvedés tudatos lebontásához meg kell , hogy értsd, azt, hogy hogyan hoztad létre tévedésből, vagyis hogyan jött létre az a karma, mely ebben az életedben tükröződik ki.

Meg kell, hogy értsd, azt, hogy a Tudat hogyan működik, ahhoz, hogy mélyreható változás induljon el benned és ez a változás megjelenjen kitükröződve a világban a mindennapi élet bármelyik területén.

Szenvedésedet a lekorlátozó hiedelmeid, lekorlátozó elképzeléseid, meggyőződéseid  okozzák, melyeket automatikusan valósnak és igaznak vélsz, és ezek látszatra elválasztanak a benned is ott élő korlátlan Belső Erőtől a Szív Erejétől  a  korlátlan Bőség, Szeretet,  Örök Élet Tiszta Forrásától.  A téves azonosulásokban és meggyőződésekben Életerő van lekötve, minél több  Belső Erő szabadul fel, annál mélyebben átélhető és megtapasztalható a Természetes Létállapot Valósága a Most a Jelen Ereje.  A lekorlátozó hiedelmek tudatosításának , és azok lebontásának sors átalakító ereje van, mely vissza vezet ahhoz a valódi állapothoz melyben felismered, hogy Te a Tudatosság vagy maga az Élet.  Ez az út fokozatosan bontja ki magát, de a Valóságba vezet és valójában mindannyian ezt keressük a Valóságot Lényünk Igaz Természetét, ahol Természetesen Önmagunk vagyis Igaz Önmagunk lehetünk. 

Fontos, hogy tudd, hogy nem elég megérteni a fentiekben leírtakat, a megélés és megtapasztalás az mely átalakító erővel bír ebben a folyamatban.

Mi az amiben  támogatni tudlak Téged ebben a folyamatban?

Közel 12 évnyi önmegfigyelés nagyon mély önismereti út tapasztalatait adom át érthetően, egyszerűen mely valódi támogatást nyújt az önműködés megértéséhez és a Tudat működésének megértéséhez.  Az elmúlt 6 évben a valóságra való  mélyebb ráébredést követően folyamatosan tárulkozott fel számomra annak az útnak az egyszerűsége, melyre rávezetve támogatom ma a hozzám forduló embereket a Jelenlétből fakadó tanácsadással és a Jelenlét Erejével.

Ez nem nevezhető módszernek, vagy technikának. Ez nem is oldás, sem tisztítás valójában. Ezek az elme módszerei és eszközei, melyek az elme felszínére gyakorolnak átmeneti hatásokat. Valójában nincs mit tisztítani és oldani.

Abban támogatlak Téged, hogy Te is felismerd, hogy nem az a program, hiedelem és hajlam vagy, amivel tévesen öntudatlanul azonosítottad eddig magad és ami annyi szenvedést, fájdalmat és betegséget okozott Neked, ami miatt nem tudtad megélni és átélni az Élettel , Igaz Valóddal a Jelen pillanattal a mély intimitást és közelséget.

Arra próbállak Téged szavakon és a Jelenléten keresztül emlékeztetni, ami Valójában Igazából vagy, a Valódi Igaz Természetedre a Tökéletes Szeretetre és a Tökéletes Békére, ami maga a Szellemi-Lelki-Fizikai Jólét, Egészség, Egység egyben.

Valódi Igaz Lényünkre való visszaemlékezés nélkül nincs teljes boldog élet, és erre előbb vagy utóbb mindenki rájön a világi megtapasztalások által. Minden megtestesülés valójában erről szól, hogy a Lélek Hazataláljon a Tökéletes Szeretetbe az Istenibe úgy, hogy a világ és a test is jelen van.

Önmegvalósítás útja az az, hogy újra és újra megérted azt az önműködést amivel tévedésből azonosultál, majd  a benned megjelenő  egyre éberebb figyelem és a fokozatosan feltárulkozó Belső Erőnek megtanulod átadni magad, úgy hogy a benned is ott élő Tudatosság Ereje  fokozatosan lebontsa benned  a  gondolatokkal való téves azonosulásokból fakadó szenvedést, a  Tökéletes Szeretettől való elkülönülést.   Hónapról, hónapra, évről-évre pedig a gondolatokkal való azonosulásról való leválás által a fokozatosan benned is feltárulkozó Belső Forrás Erő és egyre éberebb figyelem és Tudatosság által a lényed egy Tudatos újra teremtési folyamaton megy keresztül. Ez a mély belső változás, karmikus tisztulás fokozatosan elkezd kitükröződni a világba a formákkal( emberekkel) való érintkezésbe és találkozásba. A lekorlátozó karmikus hiedelmekről fokozatosan leváló figyelem, fokozatosan feltárja a Természetes Létállapotot azt a mély Békét, mely túl van a gondolatokon a jelenségeken és melyből a valódi ok nélküli Szeretet, Szerelem, Bőség, Teljesség, Szabadság, Boldogság, Vanság létállapotai fakadnak. Ezen állapotok rezgéseinek a lényedben való újra felismerései fokozatosan támogatják a Tudatos újra teremtési folyamatot, mely fokozatosan kivetül a világba.

Ez a Jelen-Lét, melyet  felismertem magamban, Időtlen Szeretet alapú, mely minden Létezőt összekapcsol mindennel, és ez az, ami minden Lelket összekapcsol az Egy Lélekkel a Szent Szellemmel, az Önvalóval. Ez a minőség mélyen benned is ott él, még akkor is, ha erre az éberségre még nem ébredtél rá, és mivel ez benned is ott él, ez a Jelen-Lét elkezdi emlékeztetni a lényedet finoman és támogat a tudatra ébredés útján úgy ahogyan Neked a legjobb, és  annyira amennyire nyitott vagy.

Ez a támogatás megjelenik abban, hogy egyre magasabb rezgésű frekvenciája jelenik meg benned a tudatnak, növekszik az energiaszinted a Forrás Életerő egyre szabadabban áramlik az energiatestedben és az érzékelésed és a belső látásod teljesen elkezd átalakulni. A szellemből fakadó intuíciód egyre tisztábban működik. A gondolati és érzelmi ellentétek, melyek a lekorlátozó, önbüntető hiedelmekhez kapcsolódtak elkezdenek benned egységbe rendeződni a figyelem lekorlátozó  hiedelmekről  való fokozatos leválása által. E folyamat által elindul a karmikus kötő erő-vagyis a karma felszámolása és annak fokozatosan kibontakozó meghaladása.  A gondolatokhoz, formákhoz ( emberekhez, állatokhoz, tárgyakhoz, természethez stb) eszmékhez, elképzelésekhez, hiedelmekhez, jelenségekhez, élethez, világhoz, Valódi Énhez kapcsolódó finom energetikai szálak elkezdenek megtisztulni a téves látásmód, önlekorlátozás rezgéseitől és fokozatosan  elkezdenek éberré válni a Valóságra. Az elfojtott, és elutasított érzelmek egyre szabadabbá válnak benned, és  elkezd kibontakozni benned egy egyre mélyülő Valódi feltétel nélküli Önszeretet, mely alapjául szolgál a benned megjelenő világ elfogadásának, és szeretetének az élettel való  egyszerű, könnyed  együtt áramlásnak. 

Önműködés megértését támogató tanácsadást, kiegészítve a Tiszta Forrás Erejéből fakadó minőségek támogatásával mindenkinek ajánlom, aki valamilyen megrekedést, ellenállást, szenvedést, feszültséget, kimerült-energia hiányos állapotot él meg a különféle váratlan, vagy tartósan jelenlévő nehéznek tűnő élethelyzetek megjelenése során. ( Ilyen területek lehetnek család, párkapcsolat, emberi kapcsolatok, gyermek vállalás, egészség, munka, tanulás, önmegvalósítás, anyagiakhoz, veszteséghez, egyéb negatív érzelmi állapotokhoz, függőségekhez, spiritualitáshoz fűződő viszonyulás.)

A Valódi Én -Tiszta Forrás Erejének támogatása által a belső változások energetikailag azonnal elindulnak és napok, hetek, hónapok, évek alatt egyre mélyebben bontakoznak ki. A belső változások külvilágban való megjelenése van akinél azonnal, van akinél hetek, van akinél hónapok is lehetnek, mire megjelennek ez egyénenként változó, ez függ a bizalomtól és az Önvalóra való nyitottságtól és függ a test sorsától világban betöltött helyétől szerepétől is.  Vannak olyan emberek, akik csak önmagukban élik meg mélyen a belső változást és a fizikai világbeli életükben nem jelennek meg gyökeres változások, mert a testnek a sorsa a világban betöltött szerepe, helye pontosan az ami megjelenik és ahogyan megjelenik. A folyamat fokozatos kibontakozása során lehetnek mély pontok , melyek  a korábbi önműködés  fokozatos lebontódása miatt  látszólag nehéznek tűnhetnek, de ezeken a hit , a bizalom, önszeretet és alázat mindig átvezet és a folyamat kibontakozása tovább folytatódik a fentiekben leírtak alapján.

 Folyamatos türelem, hit és bizalom, szeretet és  az önmagaddal való mély őszinteség vagyis igazi alázat elengedhetetlen ezen az úton, hiszen annak az öntudatlan szenvedést termelő mechanizmusnak, a  tudatos lebontása melyet életről életre létrehoztál fokozatosan bontakozik ki, a tudatos újra teremtés is fokozatosan bontakozik ki minden embereben  az egyre mélyebben feltárulkozó korlátlan Belső Erő által hónapról -hónapra, évről -évre.

A Valódi Én-Tiszta Forrás- Tiszta Tudat Ereje  mindenkinél máshogy fejti ki  támogató hatását a Tudat Tiszta természetéből fakadóan, ezért ebben az esetben a legjobb, ha minden elvárást és elképzelést elengedsz.                                  

-Tudatos Jelenlét Ereje. Hogyan térj vissza Igaz Önmagadhoz? Fedezd fel a Szív Erejét, a Lélek Tudatát egyéni 2 alkalommal  vagy  4 alkalommal , vagy 12 alkalommal  megvalósuló belső önfelfedezés, önkutatás, belső munka támogatása Jelenlétből fakadó tiszta útmutatással és a Jelenlét erejével meditációban azoknak, akiknek folyamatos támogatásra van szükségük, ahhoz hogy Jelenlét erejét fokozatosan egyre mélyebben felismerjék magukban és Jelen tudjanak lenni életük mindennapjaiban, bármilyen élethelyzet esetén.


A Tudat egy leszűkült, lekorlátozott állapotában a gondolatokkal való azonosulás egy rögzült önműködő mechanizmusként van jelen az elmében, mely automatikusan létrehozza a tudatlanságot, vagyis azt az állapotot, amikor az ember a gondolatnak képzeli és hiszi magát, miközben valójában minden ember a Tiszta Tudat -Tiszta Jelenlét mely túl van a gondolatokon és a gondolkozáson. Vagyis mindenki eredendően teljes és tökéletes, és sérthetetlen a mélységben. A leszűkült lekorlátozott állapotban vagyis a felszínen a gondolatok szintjén ahol a személyiség van jelen csak ott van a sérülés, és szenvedés, és ellenállás, hiány, és félelem. Minél mélyebbre megyünk a Tudat kitágulása által a személyiségen vagyis a gondolatokkal, képekkel, érzésekkel tapasztalatokkal való azonosulásokon túlra annál több Békére, Szeretetre , Teljességre lelünk Lényünk Igazságában.

 Tudatos Jelenlét Ereje fejleszti a figyelmet és a tudatosságot. Tágítja a tudatot, mely által egyre mélyebben megtapasztalható a gondolatok közötti távolság, illetve a gondolatok nélküli béke. Egyre mélyebben átélhető a Jelen pillanat a valóság szépsége, nyugalma és könnyedsége. Tudatos Jelenlét Ereje támogatja a valóságból fakadó érzékelés és észlelés és látás fokozatos kibontakozását, csökkenti a gondolatokkal való téves azonosulásból fakadó téves érzékelésből, észlelésből fakadó feszültséget. Jelenlét Ereje támogatja az elengedést, az ítéletmentes szemléletmód fokozatos feltárulkozását. Támogatja a Jelenlétből fakadó kreativitás kibontakozását és a tiszta megoldások megjelenését az élet bármelyik területen. Növeli az energiaszintet, mely az élethez elengedhetetlen.  A Jelenlét Ereje támogatást nyújt, hogy újra és újra felismerhesd és megtapasztalhasd, hogy Te nem a szenvedést okozó személy története, traumája vagy, hanem a Te Valódi Igaz Lényed az a Csend a Teljesség amiben lenni Önmagában Boldogság és Szeretet és Szabadság. És ez a Boldogság és Szeretet nem a személy által érzéklet észlelt szeretet már hanem a Szeretet és Boldogság egy magasabb dimenziója, mely a Tudat kitágulása által ismerhető csak fel.

 

  

                                                                                      Csoportos Támogatás:

                                                                            Személyesen és online                                                                                 

-  Tudatos Jelenlét Ereje. Hogyan térj vissza Igaz Önmagadhoz? Fedezd fel a Szív Erejét a Lélek Tudatát! -Csoportos online havonta 4 alkalommal megvalósuló belső önfelfedezés, önkutatás támogatása azoknak, akiknek folyamatos támogatásra van szükségük.

Minden emberi döntés és szándék mögött kettő erőtényező jelenik meg az egyik a szeretet a másik pedig a félelem. Szabad akaratból fakadó döntések alapján minden ember folyamatosan teremti a saját valóságát. Akinek a félelem húzódik meg a döntései és szándékai mögött az folyamatosan szenvedést termel, és szenvedést okoz a környezetének. Akinek a szeretet húzódik meg a döntései és szándéka mögött az boldogsággal és örömmel teli életet teremt, és boldogságot és örömet okoz a környezetének.

A félelemet és ehhez kapcsolódó összes állapotot a belső Szeretet és Boldogság Forrástól a Lélek Tiszta Forrásától az Önvalótól való elkülönülés látszat távolsága hívja létre mely valósnak és igaznak tűnik. Valósnak és igaznak tűnik, mert sok megtestesülésen keresztül azonosultál vele, és nagyon sokszor erősítetted meg a figyelmeddel.

Minden Lélek eredendő tiszta vágya az, hogy megtapasztalja önmaga legmagasztosabb isteni állapotát és a megtestesülés során megvalósítsa magát.

A lét célja nem a tanulás, hanem a visszaemlékezés, és ráébredés arra, ami már van, a szeretetre a boldogság teljességére, a bőségre, szabadságra, létezés örömére és békére a természetes létállapotra.

Az emlékezést úgy lehet bekapcsolni, ha befelé figyelünk és egyre mélyebben befelé haladunk, és megértjük azt az öntudatlan szenvedést létrehozó működést amivel tévedésből azonosultunk, amivel tévedésből lekorlátoztuk magunkat életeken keresztül. A folyamatos befelé figyelés által egyre tudatosabbá, és éberebbé válunk a valóságra az Itt és Mostra, ez által egyre több szeretetre, örömre, boldogságra lelünk Igaz Valónkkal való bensőséges kapcsolat által. Ennek sors átalakító hatása van életünkre, mert ami bent feltárulkozik az jelenik meg az általunk érzékelt világban, emberi kapcsolatainkban, életünkben.

Mondj le a szenvedésről és válaszd a szeretetet és a békét. Válaszd Igaz Önmagad Önvalódat, az Igaz Valóságot, az alárendelt, szenvedéssel, félelemmel teli valóság helyett. 

Ha már sok spirituális, személyiségfejlesztő, önismereti gyakorlatot kipróbáltál, de komoly mély belső átalukálást eddig még nem tapasztaltál meg, de bátran, őszintén fel mered vállalni mások előtt is a benned zajló folyamatokat, tapasztalataidat és örömmel, szívesen vagy hasonló érdeklődésű emberek társaságában, és folyamatos támogatásra van szükséged, ha Téged mélyen, igazán érdekel a valódi Önismeret, Önfelfedezés útja, mely folyamatos önkutatáson alapul és fokozatosan feltárja az igazságot, a valóságot arról, aki Te valójában vagy, és tényleg ezt szeretnéd belül Önmagadban egyre mélyebben felismerni,megélni és megtapasztalni, akkor ez az interaktív csoportos foglalkozás Neked való. 

Miben nyújt Neked támogatást ez a folyamatosan heti szinten megvalósuló kis csoportos online foglalkozás?

-Támogat abban, hogy a különféle élethelyzetek során egyre mélyebben megértsd azt a öntudatlan működést mellyel tévedésből lekorlátozod magad az élet területein, és elválasztod magad a bőségtől, teljességtől, szeretettől, szerelemtől, szabadságtól, békétől.
-Támogat abban, hogy egyre tisztábban lásd a karmádat és képessé válj azt meghaladni a Lélek Tiszta Forrásából az Önvalóból fakadó korlátlan Belső Erő által. 
-Támogat abban, hogy az emberekhez, különféle jelenségekhez fűződő benned jelenlévő energetikai kapcsolati szálak kitisztuljanak a karmikus lekorlátozó információktól és energiáktól, mely a többi emberre és a környezetedre is hatással van.
-Támogat abban, hogy a mindennapi élet jelenségei során benned megjelenő feszültség, ellenállás, megrekedés, szenvedés állapotából az Önvaló Jelenlét által visszatalálj a Belső Béke állapotába.
-Támogat a valódi önismeret, önfelfedezés, önkutatás fokozatos elmélyedésében, támogat abban, hogy Te is egyre mélyebben megéld, megtapasztald a kitáguló Tudat, Éberség által a Valódi Természetes Létállapotot, a Most Valóságát mely túl van a személyiségen és a gondolatokon.
-Támogat abban, hogy mélyreható sors átalakulást élj meg szellemileg, lelkileg , fizikálisan ebben az életedben.

Szeretettel várlak Téged heti rendszerességgel tartandó csoportos interaktív belső munka online foglalkozásokra, ahol örömmel adom át Neked az elme és tudat működésével kapcsolatos felismeréseimet és azokat a gyakorlatokat, melyekkel az önlekorlátozó hiedelmek, ragaszkodások, fokozatosan felszámolhatóak.  Kis  csoportos foglalkozás keretein belül mindenkivel egyenként  foglalkozom és az Önvaló Jelenlét által azonnali támogatást adok a megjelenő szenvedést-elkülönülést okozó megtévesztés felszámolásának elindításában, és  abban, hogy egyre mélyebben áthatóbban felismerd magadban a természetes létállapot mélységeit.

Erre a programra jelentkezők automatikusan bekerülnek a  Belső Erő felfedezése, Tudatosság, Éberség  Facebook zárt csoportba, ahol a foglalkozásokkal kapcsolatos kommunikáció folyik.

Ennek a programnak dátumai megtalálhatóak itt az események , és árak menüpontban és a Facebook: Örökkévaló Teljesség oldalon keresztül.  A programról bővebben a linkre kattintva olvashatsz:

-Elvonulások személyesen: Az elvonulások dátumait szintén megtalálod vagy itt az események, vagy az árak menüpontban, vagy a Facebook Örökkévaló Teljesség oldalon keresztül az események pontban.


-Örökkévaló Teljesség zárt csoport Facebook felületen 2020.05.01. től :


A csoportban kérdezni lehet a  Youtube csatornára feltöltött videó, hanganyagokkal kapcsolatban. Ebben a csoportban a Tudat önmagára ébredésének útjával, az önmegfigyelések során az elme-ego működésével kapcsolatos felismeréseimet, tapasztalataimat osztom meg 

-

© 2018 Örökkévaló Teljesség, 
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!