Tiszta Forrás erejének támogató minőségei

              meditáción keresztül.


Az alábbiakban felsorolt minőségek közül mindig azzal a minőséggel zajlik a Jelen-lét támogatása, mely számodra a legjobb, és ez mindig a pillanatban tárulkozik fel egyénre szabottan.


Energia Szinkronizáció

 Az energiarendszer energiaszintjének megemelésében ad támogatást és abban, hogy a tiszta életerő szabadon áramoljon az energiarendszerben. A tiszta életerő szabadon áramlása támogatja a belső energia egyensúlyt , és a belső elcsendesedést.

Érzelmi egyensúly


Az emberi életút során a legtöbb ember nagyon sok érzést utasít el, fojt el magában. Mely miatt sokan mély megrekedéseket élnek meg az életúton. Az elfojtott, elnyomott érzések nem tűnnek el, hanem mélyen egy önműködő mechanizmusként sokszor rejtve ott dolgoznak és a megfelelő pillanatban felszínre jönnek és újra megjelennek kitükröződve a külvilágban. Kitükröződve megjelennek a különféle emberi élethelyzetekben, emberi kapcsolatokban. Az érzést mindig a gondolat előzi meg. Valójában a nem kívánatosnak nevezett gondolatok és nem kívánatosnak nevezett érzések elutasítása, megítélése hozza létre az elkülönültség azonnali feszültség érzetét. A gondolatok és az érzések pedig addig jönnek hozzád újra és újra amíg szabaddá nem engeded őket a pillanatban. A gondolatok hiedelmeket, elképzeléseket hoznak létre, melyek a valóságodat formálják és csak azt látod, amit a hiedelem látni enged, vagyis nem látod a valóságot, mert a hiedelem eltakarja. A Létezés legtisztább szeretetének jelenlétében a gondolatok és érzések ítéletéről, azokhoz való ragaszkodásról leválik a tudat. Ekkor a tiszta szeretet jelenlétben ezek az érzések teljesen szabaddá tudnak válni és fel tud tárulkozni isteni vanságuk, vagyis az, hogy minden érzés és gondolat mögött ez a tiszta szeretet vansága van. Ez által egy megkönnyebbülés és belső könnyedség tárulkozik fel. Amikor benned egy elfojtott érzés szabaddá válik és visszatér a tiszta szeretetbe, akkor a kitükröződés is szépen fokozatosan átalakul, vagyis az emberek elkezdenek máshogy viszonyulni hozzád, benned pedig már nem vált ki ellenállást mások viselkedése és megnyilvánulása. A hiedelmek takaró fátyla is szépen lassan kitisztul és fokozatosan elkezded a jelenségeket annak látni amik valójában. Vagyis a szeretet szemén keresztül kezdesz el látni

              Egység Szinkronizáció

Minden ember boldog akar lenni, mégis elkerülhetetlen a boldogtalanság megtapasztalása az emberi életút során.

Mi okozza a boldogtalanságot?

A tapasztalásokba belemerült emberi tudatosság egyik fő sajátossága, hogy mindent megítél, és mindenről jó vagy rossz véleményt alkot az egyéni és társadalmi hitrendszer alapján. Véleményt alkot az élet eseményeiről, az emberekről, a tapasztalatokról, ez a vélemény alkotás létre hozza a gondolati és érzelmi kettősséget, a szétválasztottságot, amiben vergődik a tudatosság elkülönülve a valódi természetes létállapottól. Az igaznak, valósnak vélt véleményekkel és ítéletekkel való azonosulás létrehozza a személyes sérülések illúzióját és ez rengeteg valótlan problémát gyárt. A valótlan problémákat erőfeszítéssel akarja megoldani a túlélés önműködő programjához való kötődés miatt. A tudatosság ezeken az azonosulásokon keresztül lát, érez, gondolkodik és tapasztal ebben az "álom állapotában". A gondolatokkal és érzésekkel való azonosulásokon keresztül végletekig bele tud merülni az elkülönülésbe ahol a világ és az emberek ellenségként mutatkoznak meg. Ez az elkülönültség teljesen ellehetetleníti a többi emberhez való kapcsolódást, ami elkerülhetetlen szenvedést okoz.

A karma az, amikor az emberi tudatosság belemerül a folyamatos ítélkezésbe, amelynek során az ember megítéli önmagát, ember társait és környezetét, és egy tágabb perspektívában magát Istent a megnyilvánult létezést. Az ítélkezés ára a karma körforgásában valót lét, mely egyetlen életszálra felfűzve több megtestesülésen keresztül nyilvánul meg. A tudatosság mely elfelejtette önmaga valódi természetét, a megtestesülések során az ítélet alkotás által különféle gondolati-érzelmi mintázatokat és hajlamokat hoz létre, melyek minden egyes megtestesülésben újra és újra aktiválódnak mindaddig, amíg ezek felismerésre és megoldásra nem kerülnek.

A megoldás a gondolati és érzelmi ellentétek egységbe rendeződése, szinkronizációja, amit csak az Isteni Tiszta Tudat - a Valódi Énből jövő időtlen minden energiát magában foglaló szeretetteljes erő képes egységbe rendezni

Az Egység szinkronizáció szépen finoman elkezdi összehangolni , egységbe rendezni a szétválasztottság érzetét létrehozó ellentéteket, melyek konfliktusként jelennek meg az élet minden területén , élethelyzetekkel, emberekkel kapcsolatosan.

Fokozatosan elkezdi megszüntetni a megtestesülések újra és újra aktivizálódó negatív viselkedés mintáit, a személyes sérelmek illúziójából fakadó érzelmi traumákhoz való kapcsolódást.

Fokozatosan elkezdi megszünteti a személyes sérüléseken keresztüli látásmódot, és érzékelést. Feltárja a tiszta érzékelés által egyre mélyülő szeretet megélésén keresztüli valódi kapcsolódás megtapasztalását mindennel és mindenkivel. Elkezdi feloldani a magányosság érzetét. Tudatmezőben az előző életek és jelenlegi élet energetikai lenyomatai jelen vannak. Valójában egyetlen élet van, ami egy energetikai szálra felfűzve van jelen a tudatmezőben. A tudatmezőből spontán feltárulkozhatnak olyan támogató információk, melyek megértést adnak , az előző életek és jelenlegi életet összefonó energetikai szálra felfűződő hajlamok, ismétlődő mintázatok működésének a megértéséhez. A kibontakozó valódi kapcsolódásnak sors átalakító ereje van, mert a belső változásokon túl hat a környezetre és a környezetben élő emberekre is. A változások megjelennek az élet minden területén és az, ami belül megnyilvánul, szépen finoman megjelenik a külvilágban is . Támogatja a Valódi Énnel való kapcsolódást és a Valódi Énből fakadó tiszta útmutatás, az élet minden területére kiterjedő tiszta megoldások erőfeszítés nélküli spontán feltárulkozását. A Valódi Énnel való kapcsolódás és az abból kibontakozó Tiszta megoldások megjelenése által az élet területein korábban megjelenő nehézségek fokozatosan elkezdenek rendeződni az egészség, család, párkapcsolat, egyéb kapcsolatok, munka területeken.

Az Egység szinkronizáció támogatása mellett a folyamatos önvizsgálat, önmegfigyelés és önműködés megértése elengedhetetlen része a fentiekben leírt folyamatoknak. A változások megjelenése a figyelem korábbi mintázatokkal való azonosulásokról való leválása mindenkinél más és más ütemben halad. A belső változások energetikailag azonnal elindulnak és hetek, hónapok , alatt egyre mélyebben bontakoznak ki. A belső változások külvilágban való megjelenése van akinél azonnal jelentkezik, van akinél hetek, hónapok múlva és van akinél ez a folyamat évek is lehetnek.

                 Kegyelem ereje                                    


Feloldozás Kegyelmének ereje és az Érzelmi egyensúly ereje az Egység Szinkronizációt kiegészítve támogatja az előző életekből jövő leszűkült érzékelésből és észlelésből fakadó önműködő téves látásmód miatt kialakuló személyes sérülésekhez kapcsolódó életről életre ismétlődő hajlamok, viselkedés mintázatok, hiedelmek, elképzelések mögött meghúzódó rögzült sűrű nehéz energia -kötő erő fokozatos kioldódását. Feloldozás Kegyelme támogatja a magasabb szintű megbocsájtás feltárulkozását, mely fokozatosan az ok nélküli szeretet állapotának megéléséhez vezet. Ez támogatja, hogy az anyagba merült Lélek le tudjon válni a múltbéli sérelmekhez kapcsolódó mintázatok, hajlamokhoz való ragaszkodás ismétlődő körforgásáról.


© 2018 Örökkévaló Teljesség, 
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!