Mintázatok melyek az Örök Szeretetben szeretnének feloldódni.

2019.06.25

Minden ami megjelenik az utad során az személytelen. A tudatmezőben személytelen mintázatok vannak jelen. Ezek a mintázatok nyilvánulnak meg tükröződve a világban, az embereken keresztül. A figyelem egy mintázatra vetül és az elme-ego  személyhez kapcsolja és a személlyel azonosítja azt. Ilyen mintázatok az szégyen, a fájdalom, a szenvedés, a félelem, a vágy- sóvárgás, a düh, harag, az agresszió, gyűlölet,a felsőbbrendűség, önteltség, a kegyetlenség, pusztítás, birtoklás, felfuvalkodás, kötődés és függőség, megvezetés, manipuláció,   irigység, elutasítás, ellenállás, támadás,  stb mintázatai. Egy-egy mintázat addig jön feléd kivetülve egy másik emberen keresztül, amíg fel nem ismered azt, hogy ez a mintázat olyan amilyen és csak azt szeretné, hogy végre elfogadd, és megbocsáss magadnak azért, hogy eddig elutasítottad. Amikor a megbocsájtás feltárulkozik a mintázat a végtelen szeretetbe, tisztaságba, jóságba magába az Önvaló megnyilvánulásába feloldódik. Valójában a Létezésben minden a szeretetre törekszik, minden ami megnyilvánul az az Örök Szeretet, Örök Béke , Örök Teljesség Forrásába szeretne vissza térni és feloldódni támogatva az Örök Éberségre való visszaemlékezést. Amikor ezek a mintázatok vissza térnek és feloldódnak a Tisztaságban, akkor tisztán feltárulkozik az, hogy csak az Örök Egy a Tökéletes Tudat az, ami Létezik, ami látszatra olyan mintha  egyszerre szét osztaná magát a formákban, személyeknek álcázva magát, de valójában a Tiszta Tudat a szeretet mindenkiben, a Tiszta Tudat a jóság mindenkiben és csak a Tiszta Tudat ami van ami Létezik mindenben és mindenkiben. A Tiszta Tudat az, ami ébred önmagára mindenkiben és szépen összehangolva támogatja önmagát mindenkiben önmagán keresztül egy csodálatos tökéletes szolgálat által, hogy minden ami elutasítva volt tévedés, tudatlanság miatt, az most végre elfogadásra kerüljön, végre felismerődjön, hogy csak a szeretet a jóság a tisztaság az ami mindenben minden mögött mindig is örökkön örökké jelen van mozdulatlanul. A Tiszta Tudat gyógyítja a világról az önmagunkról alkotott elme-ego tudatlansága által torzítottan kivetített képet, és feltárja a Tudat Örök Igazságát, hogy az Örök Boldogság, Örök Teljesség vagyunk Egyként.  

Egy megélést szeretnék megosztani veletek. Az elmúlt napokban negatív mintázatok kivetítése jelent meg nálam emberekkel kapcsolatban. Felismerődött a Tudat mező támogatása által, hogy engedjem meg, hogy az összes másokra rávetített mintázat visszatérjen az Örök Béke és Örök Szeretet Forrásába, amiről a fentiekben írtam nektek.  A megengedés által éreztem, hogy az energiarendszer elkezd átalakulni, mintha valamiféle ellipszis szerű energetikai pályák jönnének létre körülöttem, majd ezek mind fénnyé váltak és csak a Tiszta Tudat volt jelen. Olyan kimondhatatlan szeretettel való összeolvadás jelent meg, ami leírhatatlan. Éreztem, hogy ez a szeretet egyformán annyira nagyon szeret mindent és mindenkit. Tudtam magam vagyok ez a  mérhetetlen szeretet. Éreztem Istenben vagyok benne, belül, ahogy ez felismerődött megjelent egy ősi tenger melyben egy ősi mag csíra szerű fény volt jelen. Éreztem az Örök élet a teremtés innen árad és indul ki. Megengedtem, hogy ezzel a fénnyel összeolvadjak. Olyan volt, mintha az élet körforgásának kapuján mennék keresztül, ami újra és újra önmagába fordul. Egy pici enyhe félelem szerűség is megjelent és magától megjelent a döntés. A szeretet mellett döntöttem, ekkor éreztem Jézus, Buddha, és Krisna energetikai lenyomatát ott és a Lét örömét. Éreztem, hogy a tévedés a tudatlanság maradéka feloldódik . Megjelent az ártatlanság ami mélyen felismerte Önmagát. Majd mélységes béke jelent meg és tisztaság. Olyan összeolvadás jelent meg Önmagommal, amit eddig még nem tapasztaltam. Ekkor még mélyebben felismertem,mint eddig, hogy egyszerre vagyok benne mindenkiben. Éreztem, hogy benne vagyok a testvérembe, benne vagyok anyukámba , kisfiamba és mindent tudtam róluk, de nem egyfajta ismereti tudásként, hanem egyfajta felismerésként. Tudtam, hogy ilyen tisztán még sosem láttam őket, sosem láttam ilyen tisztán magam bennük. Éreztem a felismerés boldogságát. Ezután éreztem, hogy az egész emberiségben benne vagyok az egész világban, bolygókban univerzumokban egyszerre. Láttam az evolúciót, ahogy az élet kialakult az univerzumokban, ahogy a földön létrejött az első sejt. Egyszerre volt jelen egyfajta kezdet és vég, múlt jelen és jövő örök mozdulatlan jelenben. Tudtam pihenek és közben magamtól tökéletesen működtetek mindent egyszerre mindenhol és mindenben azzal, hogy mindenhol egyszerre jelen vagyok ezzel a végtelen szeretettel, jósággal és kegyelemmel. Ebben a kegyelmben éreztem ősi öngondoskodás mérhetetlen erejét, jelenlétét. Éreztem magam vagyok az ős kegyelem és örök éberség. Végül a figyelem megpihent a teljes, tökéletes ős nyugalomban, ős állandóságban magamban. Majd ez tökéletes ős nyugalom beáradt a szívbe, az egész testbe és az összes csakrába és mindent mint valami ősi szeretet áramlás átmosott. Letisztította a szívet a tévedés, tudatlanság energiáitól és éreztem, hogy a tudat tisztán látása megjelenik a szívben, mint a boldogság, szeretet forrásának tisztán látása ébersége. Éreztem, hogy most engedjem és adjam át magam annak teljesen, hogy mindenkiben most már Igaz magam örök szeretetének, szépségét, tisztaságát lássam. A jelen az egység megtapasztalása eddig is nagyon intenzív volt , de most olyan erővel, stabilitással tárulkozott fel amikor kinyitottam a szemem, amit eddig még nem tapasztaltam. Ahogyan egy képet próbálnék felidézni a forma nem jelenik meg, vagy ha elkezd megjelenni a körvonala, akkor elmosódik és csak az intenzív szeretet, tisztaság az ami jelen van.  Alázattal köszönöm mindennek és mindenkinek a Létnek az Egynek ezeket a felismeréseket.


Forrás: Dawid R. Hawkins: Én valóság és szubjektivitás című művében mintázatokról való gondolatok. Ezen gondolatok hozzájárultak a mintázatok szeretetbe békébe való visszavezetés felismeréséhez.

© 2018 Örökkévaló Teljesség, 
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!