Én identitás, feledés, mely elfedi a valóságot.

2021.07.08

Az emberi lét során 3 éves kor környékén amikor létrejön a fizikai testtel való azonosulás, aktiválódik a  természetes létállapot feledése, és bekapcsol a testtel való azonosulás által az összes előző élet karmikus hiedelem rendszere az összes téves azonosulás ami maga a személyesnek tűnő én identitás, mely valójában a tudat személytelen  gondolatokra lekorlátozott megnyilvánulása.

Az összes előző élet ebben az egy életben jelenik meg és a karmikus hiedelem rendszer összességéből felépülő én identitás által a legtöbb ember leszűkült érzékelésben és észlelésben látja a benne megjelenő világot és valóságot. Nagyon sok tévedést és félreértelmezést szül e leszűkült érzékelés és észlelés mely elidegenedést, szenvedést és fájdalmat okoz az emberi életúton.

A hiedelem rendszerre épülő azonosulások sorozatából álló én identitás védelmezése a legfőbb struktúrája ennek a működésnek, mely a fizikai testtel való azonosulásból fakad. 

Az én identitás gondolat , mely egy leszűkült érzékelés és észlelés által jött létre, mindent megtesz hogy önmaga létét fenntartsa és a valódi szeretettől való elkülönültségét, a minden élővel létezővel való Egységtől való elidegenítését megőrizze. 

A személyes én identitás a  boldogság és szeretet, biztonság forrását , a világot és az embereket a leszűkült érzékelés észlelés hatására önmagán kívülre helyezi, az embereket, jelenségeket vagy maga alá vagy maga fölé helyezi és ezekhez vonzódik vagy ezektől fél és ellenségnek tekinti.  Az én identitás egy életen át küzd , hogy elérje a tárgyi világon keresztül a teljességet a boldogságot, melyben végérvényes kielégülést nyer az állandó mozgásban, szerzésben megnyilvánuló folytonos keresés. Ez a látásmód életeken keresztül rögzült önmagától működő mechanizmussá vált és ösztön reakciókként jelenik meg a különféle emberi élethelyzetekben.

Ennek a működésnek az önérdekalapú szerzés és birtoklás,  ítélkezés a mozgatórugója és hajtó motorja, mely a többi emberrel való látszat távolság fenntartója. Amikor az ítélkezés megjelenik egyértelműen már nem a valóság kerül meghatározásra , hanem egy torz kép ami az én identitás látásmódjából fakad. Az ítélkezésnek van egy titkos öröme és élvezete, ami mélyen el van rejtve láthatóvá csak a mély önkutatás által válik. Vagyis az elkülönülésnek és elidegenedésnek és szenvedésnek is van egy titkos öröme, élvezete, melyből az én identitás energiához jut, hogy létét fenntartsa. Ez a működés se nem jó, se nem rossz. Év milliók alatt jött létre és bontakozott ki a földi megtestesülések során az állati egóból az emberi tudat fejlődésének evolúciója hatására.

Az emberi tudat fejlődésének jelenleg is az evolúcióját éljük élő valóságként. Lehetőségünk van szabad akaratunkból felfedezni arra a kérdésre a választ, hogy Ki vagyok Én? 

Mert az az én mellyel azonosítjuk magunkat az nem a valódi énünk az az én gondolatok, hiedelmek összessége melyeket valamikor igaznak és valósnak véltünk. Az Igaz Én túl van a gondolatokon és az összes hiedelmen, amikor a figyelem visszatér a Valódi Igaz Énbe a Tudat kitágulásának folyamata bontakozik ki, és a leszűkült érzékelés, észlelés összes dugója kinyílik, és a figyelem visszatér az Igaz Valóságba a Végtelen Békébe, és Időtlen Szeretetbe a Valódi Igaz Életbe. A figyelem visszatér  Isten valódi érzékelésébe.

Ebben az érzékelésben és észlelésben nincsen jelen a gondolatokra való lekorlátozódás, a gondolatokkal való azonosulás, az én  vagyok a test gondolat az összes gondolattal együtt elmerül a Forrásában az Isteni Önvalóban. Csak a Csend és Tökéletes Béke az, ami ekkor jelen van. Itt nyílik meg a Valódi Tisztán látás és érzékelés és feltételnélküliség a Lét Igaz Szeretete.

Feltárulkozik, hogy mindent tévesen láttunk és érzékeltünk korábban a világ és az emberek, akiket magunkon kívülre helyeztünk bennünk élnek és nincsen köztünk semmilyen távolság érezzük azt, hogy Lényünk mélyén teljesen Egyek vagyunk az Örök Időtlen Ős Önvaló Méhében megpihenve, örök biztonságban összefonódva.

Minél többször merül el az én gondolat az összes gondolattal együtt ebben az Oltalomban, az emberi egó annál jobban megtisztul az elidegenedés örökös feszültségétől, az elme annál inkább rendezettebbé és szabadabbá válik.

A szabad elme a valóság Tiszta Fényének ragyogása által Istennel az Önvalóval való egyre csodálatosabb  bensőségesebb összekapcsolódás által elkezd boldogságot, szeretetet, bőséget, teljességet teremteni, a korábbi  elidegenedés , elkülönülés, szenvedés és fájdalom termelése helyett. A világ és az emberek érzékelése és észlelése teljesen új értelmet nyer, mert a korábbi félelem alapú érzékelés szeretetteli jóságon alapuló érzékeléssé alakul át természetesen. Ez kihat az egész környezetre és az összes emberi kapcsolatra. Az ember elkezdi a személyesnek tűnő én identitás helyett a Lélek a Szellem szintjén látni a másikat Önmaga Tiszta Lényének kivetüléseként. Ez a látás megemeli a többi ember rezgés szintjét és támogatja az Ő felemelkedésüket is a Valóságba.

A feledés fátyla fokozatosan szertefoszlik a valóságra való egyre mélyebb visszaemlékezés által.

A feledés fátyla mely oly sok életen keresztül egy álom valóságot hozott létre torz képet mutatva mindenről és mindenkiről.

És milyen a valóságban lenni?

Nagyon egyszerű és könnyű és annyira eredendően természetes a Lélek számára igaz tiszta boldogság, a határtalanság öröme melyben szertefoszlik fokozatosan a fizikai testtel való azonosulás ,ön lekorlátozás félelmet, önvédelmet, elidegenedést létrehozó téves azonosulása. A Lélek számára valódi boldogság Isten Végtelen Ölelő karjaiba merülni és végre Haza találni. Igen Haza találni, mert drága Lélek ki e sorokat olvasod a Te otthonod a Végtelen Mennyei Királyság Isten Igaz Birodalmában van , ahol az Örök Béke, Örök Szeretet és Jóság honol. És ezt megélheted, megtapasztalhatod úgy, hogy a fizikai test és világ jelen van.

Nem tanulni jöttél erre a világra, hanem visszaemlékezni arra, a Valóságra ami eredendően benned van, a Lényed Örök Igaz Tiszta Ártatlanságára mely Isten Dicsősége és Tükör Tiszta megnyilvánulása.

Te egy Nagy Egész része vagy, ami teljes és tökéletes. Légy bátor és még ebben a megtestesülésben ismerd meg Valódi Igaz Valódat azt aki, ami Szívből vagy eredendően természetesen álarcok, téves azonosulások nélkül.

Ha hívást érzel és Te is szeretnéd Önmagadban felismerni Valódi Énedet, akkor szeretettel várlak egyéni, személyes vagy online, csoportos személyes és online programjaimra. A programokról részletes leírást találsz a weboldalon a támogatás menüpontban. 


Dongó Andrea

www.orokkevaloteljesseg.hu  

Youtube: Örökkévaló Teljesség csatorna

Facebook: Örökkévaló Teljesség oldal és csoport

                   Belső Erő felfedezése csoport

© 2018 Örökkévaló Teljesség, 
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!